Klachtenformulier

“Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over medische of andere zaken in het contact met uw huisarts, praktijkondersteuner of de assistente. Wij stellen het zeer op prijs als u dat eerst met de eigen huisarts bespreekt, ook al vindt u dat moeilijk.”

Wij staan open voor kritiek en hopen dat het leidt tot verbeterpunten op welke gebied dan ook. Denkaan communicatieproblemen, logistieke of organisatorische zaken of medische fouten of verkeerde medische inschattingen of onjuistheden bij het voorschrijven of toedienen van medicatie. Klachten of andere kritiek kunt u aangeven bij de betrokken hulpverlener of bij de assistente aan de balie. Tevens kunt u onderstaand klachtenformulier invullen, u zal door de assistente gebeld worden ter bevestiging van ontvangst van de klacht. Er zal voorgesteld worden een afspraak te maken met de betrokken hulpverlener - eventueel in aanwezigheid van de praktijkhouder of een andere bemiddelaar- om het probleem te bespreken. Indien patiënt dat niet wil, wordt aangeboden of de hulpverlener dan mag bellen om het probleem te bespreken. Hopelijk leidt het gesprek tot begrip en verbetering van de relatie met de betrokkene; dit hele proces dient binnen 6 weken afgerond te zijn. Mocht het probleem niet op deze manier opgelost kunnen worden, dan is bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Deze helpt zowel de zorgverlener als de patiënt een oplossing te vinden. Lukt dit ook niet en komt uit de klacht een geschil voort, dan kan voor bemiddeling en eventueel een bindend oordeel worden doorverwezen naar een landelijke en erkende geschilleninstantie. Voor zowel de onafhankelijke klachtenfunctionaris als de geschillencommissie zijn huisartsen Lepelaar aangesloten bij SKGE (zie www.skge.nl)

-graag helemaal invullen-

 

 

 

 

 

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.