Landelijk Schakelpunt (LSP)

 

De huisartspraktijk is sinds 2015 aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP wordt medische informatie uitgewisseld met de apotheek en de huisartsenpost. Dit kan alleen met uw toestemming! Het is – in het kader van uw gezondheid – heel belangrijk dat u deze toestemming geeft.

Als u ‘s avonds of in het weekend spoedzorg moet krijgen, is het van belang dat de dienstdoende huisarts op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis, uw medicatiegebruik en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Dat kan alleen maar met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw toestemming zelf regelen via de website www.ikgeeftoestemming.nl.
U kunt ook een formulier printen en invullen; lever deze met uw handtekening in op de praktijk.

Meer informatie