Suggesties & Klachten

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, dus ook voor alle huisartsen en hun medewerkers. Naast een interne (VIM) procedure voor het analyseren van incidenten, hebben wij ook een klachtenregeling. Suggesties en klachten van onze patienten gebruiken wij als bron voor verbeterpunten; daarnaast vinden wij ook (herstel van) vertrouwen van de patiënt in onze huisartsenpraktijk en medewerkers heel belangrijk. Via deze link komt u bij ons klachtenformulier. Slaagt deze opzet niet, dan is bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Deze helpt zowel de zorgverlener als de patiënt een oplossing te vinden. Lukt dit ook niet en komt uit de klacht een geschil voort, dan kan voor bemiddeling en eventueel een bindend oordeel worden doorverwezen naar een landelijke en erkende geschilleninstantie. Voor zowel de onafhankelijke klachtenfunctionaris als de geschillencommissie zijn huisartsen Lepelaar aangesloten bij SKGE (zie www.skge.nl)