Afspraak maken

Spreekuur uitsluitend op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Middels de webagenda in de patientomgeving kunt u zelf een afspraak op het spreekuur van de huisartsen inplannen.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur. Voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten zijn wij de gehele dag telefonisch bereikbaar. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur. Voor vragen over labuitslagen of een terugkoppeling van een eerder consult kunt u tevens gebruik maken van het e-consult via de patientomgeving.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken voor dezelfde dag graag aanvragen vóór 10.00 uur.

Wegblijftarief
Bij niet verschijnen op een afspraak of bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief in rekening te brengen van € 11,- per 10-minuten consult. Dit geldt voor afspraken bij de huisartsen en bij de praktijondersteuners.